Co je oddlužení?

Oddlužení je způsobem řešení úpadku, který má dlužníkovi umožnit začít nový život bez dluhů a exekucí. Díky oddlužení je dlužník motivován a aktivně zapojen do umořování dluhů do výše alespoň 30%.

Oddlužení fyzické osoby, které nemají dluhy vzniklé z podnikání

Insolvence či osobní bankrot jsou určeny výhradně pro fyzické osoby, kterým nevznikly dluhy z podnikání, ale například z běžného provozu domácnosti a jejího neustálého zadlužování. Fyzická osoba může být podnikatelem bez dluhů z podnikání, soud neumožní oddlužení právnických osob. Oddlužení fyzické osoby probíhá tak, že dlužník podá návrh na povolení oddlužení spolu s návrhem na insolvenci.

Návrh na povolení oddlužení fyzické osoby již nemusí podepisovat manžel, ale mohou podat společný návrh na oddlužení manželů. Musí však splnit podmínku, že každý z nich samostatně splňuje podmínky pro oddlužení. Společný návrh pak obsahuje výslovný souhlas obou manželů s tím, že veškerý jejich majetek byl pro účely schválení oddlužením zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů. Rovněž musí být podpisy obou zúčastněných ověřeny úředně.

Dva typy oddlužení

V insolvenčním zákoně jsou povoleny dva typy oddlužení manželů a fyzické osoby a to zpeněžením majetkové podstaty a nebo plněním stanoveného splátkového kalendáře. Rozhodnutí, jakým způsobem bude oddlužení povoleno, je ponecháno na nezajištěných věřitelích, kteří toto odhlasují na schůzi či mimo ni. Tímto rozhodnutím se pak řídí insolvenční soud. Schválené oddlužení je zaneseno do insolvenčního rejstříku, čímž nastává jeho účinnost.

Pokud je povoleno oddlužení zpeněžením majetkové podstaty – je prodán veškerý majetek dlužníka a umořen alespoň z části dluh. V případě splátkového kalendáře je nastavena splátka, kdy zůstává dlužníkovi maximálně 30% z jeho příjmu s ohledem na vyživovací povinnost.