Registr dlužníků

Registr dlužníků je databáze, která registruje osoby a organizace, které jsou ve skluzu se splácením svých závazků. v současné době existuje v České republice několik registrů dlužníků, kromě bankovního je nejčastěji používaným registr dlužníků zájmového sdružení SOLUS. Tento registr byl založen roku 1999 a členy jsou úvěrové společnosti, banky a leasingové firmy. Registr je dostupný online a je tedy využíván při rozhodování určité společnosti, zda poskytnout klientovi příslušné finanční služby. Může jít o spotřebitelský úvěr, smlouvu s telefonním operátorem a mnoho jiných služeb. Firma, kde si chce zájemce zažádat o úvěr, má ihned informace o jeho historii, např. pokud se klient opozdil se splátkou. Ovšem i když klient všechny své závazky vyrovná, zůstává v registru další tři roky a poté je vymazán.

Obecnou činností registrů dlužníků tedy je získávání informací od věřitelů a předávání těchto informací dalším věřitelům. Registr dlužníků tak usnadňuje činnost bankám v tom smyslu, že pokud žadatel nezíská úvěr v jedné bance, z důvodu neplacení svých závazků, přejde ke konkurenci a tam na půjčku dosáhne. Takovýmto způsobem fungují registry po celém světě. V registrech dlužníků jsou tedy sdíleny úvěrové informace od velkých finančních institucí, což jim dává následně právo čerpat z těchto registrů. Do registru dlužníků nejsou většinou zapojeni drobní poskytovatelé úvěrů, z čehož vyplívá snadnější získání úvěru u těchto subjektů.

V České republice existují následující registry:

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Registr Solus

Centrální registr úvěrů (CRÚ)

Na závěr je třeba upozornit na existenci mnoha jiných registrů dlužníků, které však nejsou oficiálními v České republice. Činnost těchto registrů je u nás dosti kontroverzní a zájemci o výpis z těchto registrů by měli být velice opatrní.