Registr půjček – černá listina

Registr půjček neboli černá listina. Jde o různé seznamy na internetu, kde se vyskytují nepoctivé firmy poskytující půjčky, ale i dlužníci. Takovéto registry jsou velmi důležité při volbě poskytovatele půjčky, nicméně ne všechny registry na internetu poskytují úplně pravdivé informace. Poskytovatelé nebo příjemci půjček se mohou vyjádřit na webu o svých zkušenostech s konkrétními poskytovateli půjček.
jedná se zejména o nebankovní společnosti a různé finanční společnosti.

Přes všechny problémy, které tyto registry provází, stávají se důležitým nástrojem při výběru půjčky. Hlavně následné diskuse a zkušenosti uživatelů jsou velký přínosem pro lidi neznalé této problematiky. Je tedy jasné, že tyto informace můžeme použít při vyhledání vhodného poskytovatele půjček. Mezi nejčastější prohřešky nepoctivých firem patří vybírání poplatků před poskytnutím úvěru a následně firma přestane komunikovat a půjčku vůbec neposkytne. Dále se jedná o různá ustanovení ve smlouvě o úvěr. Tyto ustanovení většinou obsahují velké sankční poplatky za nedodržení termínu splátek. Můžeme se také setkat s ustanovením rozhodčí doložky. Jedná se o zvláštní doložku ve smlouvě, která stanovuje pravomoc rozhodců k rozhodování případných sporů z takové smlouvy vzniklých. Pro účastníky smlouvy to přináší rychlé řešení, avšak většinou namířené proti dlužníkovi. Toto opatření může vést k rychlému rozhodnutí o exekuci a zabavení majetku.

Volba úvěru tedy závisí hlavně na výběru ověřeného poskytovatele. Smlouva o úvěru či jiný dokument by měl být vždy jasný a srozumitelný pro obě strany.