Směnka

Směnka je cenný papír, který je využíván jako platební nebo zajišťovací nástroj. Směnka musí obsahovat ze zákona přesně stanovené údaje. Směnka je tedy cenný papír, který dává svému majiteli právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku.
V České republice je směnka běžně využívána jako jednoduchý způsob, jak rychle získat úvěr. Směnky jsou používány běžně také mezi podnikateli, bankami i soukromými osobami.

Dlužník se tedy podpisem směnky zavazuje zaplatit uvedenou částku v dohodnutý čas. Směnku může majitel prodat třetí osobě, čímž vlastně směnka nahrazuje hotové peníze. Lze s ní hradit jiné služby nebo produkty. Dlužníkovi zůstává právo zaplatit stanovenou částku novému majiteli směnky.

Jaké existují typy směnek?

Směnky dělíme na směnky vlastní a směnky cizí. Směnka vlastní – představuje takový druh cenného papíru kde se osoba, která směnku vystavuje, bezpodmínečně zaváže splatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu v udaný čas.
Směnka cizí je vystavena také dlužníkem. Dlužník se ovšem nezavazuje sám splatit peníze, ale provedení platby přikazuje třetí osobě.

Hlavní výhodou směnek je jejich snadná vymahatelnost soudní cestou. Žalobce tedy vůbec nemusí prokazovat vznik dluhu, stačí předložit originál směnky a pomocí osobních dokladů se prokázat jako její majitel. Nicméně je třeba si dávat pozor na formální správnost směnek. Veškeré náležitosti směnky musí splňovat kritéria stanovené zákonem. Pokud si budeme někdy v budoucnu brát půjčku na směnku, jistě oceníme rychlost a dostupnost, na druhou stranu však musíme počítat s vyšší úrokovou sazbou.