Splátkový kalendář

Splátkový kalendář můžeme chápat jako specifický daňový doklad. Splátkový kalendář, který tedy tvoří součást smlouvy nebo na který je ve smlouvě výslovně odkazováno je daňový dokladem. V případě poskytnutí úvěru může být splátkový kalendář uplatněn jako řešení možných problémů se splácením dluhu. Pokud se tedy dostaneme do problému se splácením našich závazků, můžeme uzavřít s naším věřitelem dohodu o splacení dluhu, kde bude přiložen splátkový kalendář. Splátkový kalendář v tomto případě musí obsahovat zákonem předepsané údaje.

Pokud si potřebujete půjčit peníze, jistě vás bude zajímat jak vysoce budete zatíženi splátkami. Výši splátek si můžete sami do jisté míry určit. Výše splátek je závislá na naší celkové platební schopnosti a možnosti zajistit úvěr. U hypotečních úvěrů si můžeme navrhnout splátkový kalendář zpravidla na internetových stránkách jednotlivých bank. Hypoteční úvěr je v tomto případě zásadní investicí pro nás a bude nás provázet obvykle v řádu desítek let. Již jen z tohoto důvodu se musí stát pravidelné měsíční splátky únosnými. Je třeba brát v potaz možnou ztrátu zaměstnání nebo nemoc, popř. zvážit pojištění neschopnosti splácet.

U spotřebitelských úvěru je rozložení splátek důležité, jedná li se variantu kdy máme více půjček od různých poskytovatelů. Nutno dodat, že každý poskytovatel úvěrů, ať již banka nebo nebankovní společnosti jsou povinni podle zákona uvádět u svých produktů ukazatel RPSN, což je roční procentní sazba nákladů. RPSN zahrnuje nejen úrokovou sazbu, ale i ostatní náklady spojené s pořízením úvěru. Jestliže se někdy v budoucnu dostaneme do problémů se splácením našich úvěrů, existuje jedno řešení v podobě konsolidace půjček. Konsolidace půjček nám umožní zaplatit všechny naše dosavadní dluhy jednou splátkou a dále již jen platit jednu pravidelnou splátku. Toto řešení nám tak umožní stanovit si nový, zpravidla pro nás výhodnější splátkový kalendář.