Archiv pro štítek: bankovní společnost

Kreditní karta

Kreditní karta je platební karta spojená s úvěrem. Jedná se o úvěr, který držitel karty může čerpat a následně splácet. Čerpání i splácení úvěru je upraveno ve smlouvě, kterou držitel obdrží od banky. Mnoho lidí kreditní kartu zaměňuje s debetní. Kreditní karta představuje úvěr a lze tedy čerpat peněžní prostředky pouze do mínusu. Nicméně při správném používaní se lze vyhnou jakýmkoliv poplatkům. Pokud čerpáte úvěr z kreditní karty a vše splatíte do konce měsíce, vyhnete se platbě úroků. Jedná se o tzv. bezúročnou lhůtu. Toto opatření se však vztahuje pouze na peněžní operace prováděné převodem na kreditní kartě, nevztahuje se na výběry z bankomatů.

Pro držitele představuje kreditní karta usnadnění plateb, lze se obejít bez hotovosti. Bez problémů je možné platit v zahraničí. Ke každé kreditní kartě může banka poskytnout různé výhody. Za využívání kreditní karty se obvykle platí poplatky. Poplatky jsou obvykle účtovány za správu úvěru, vedení karty, poplatky za nedodržení splátek a další podle podmínek banky.

Kreditní kartu lze získat u banky kde máte běžný účet a máte dobrou historii. Důležitým ukazatelem pro banku je pravidelný měsíční příjem, podle kterého stanovuje výši úvěru. Splácení úvěru probíhá v pravidelných splátkách nebo můžete splatit úvěr jednorázově. Jak již bylo zmíněno, je možné využít bezúročné období, kdy úvěr splatíte jednorázově. Pokud splácíte ve splátkách, úroková sazba se obvykle pohybuje od 10 do 20 procent.

Nicméně, každý zájemce o kreditní kartu by si měl předem zjistit veškeré výhody, které karta nabízí a výši poplatků za prováděné služby. Neméně důležitým údajem je výše úrokové sazby a snadné webové prohlížení měsíčních transakcí.

Jak správně zvolit půjčku

Správná volba půjčky nám může v budoucnosti ušetřit mnoho starostí a zbytečných nákladů. Nejprve je vhodné si uvědomit kolik a na co mají finance sloužit. Na jaký účel použijeme peníze je také důležitá věc, např. mnoho účelových úvěrů je dostupných s nižší úrokovou sazbou. S tímto častým problémem se lidé chodí poradit k srovnání půjček, které vám ukáže, jaká půjčka by se k vám hodila.

Pokud tedy chceme financovat bydlení, použijeme hypoteční úvěr. V tomto případě je nejlepší se obrátit na různé banky a zjistit konkrétní podmínky, protože u hypoték se většinou jedná o velké částky a tudíž jsou kladeny na zájemce o úvěr velké nároky.
V některých případech, kdy nedostaneme celou požadovanou sumu od banky, existuje ještě možnost z nebankovního sektoru.

Jestliže uvažujeme o nákupu spotřebního zboží, můžeme využít přímo splátkových společností nebo kreditní kartu. U nákupu automobilu existují dvě možnosti financování. Jedná se o leasing a úvěr na auto. Uzavřením leasingové smlouvy se nestáváme majitelem vozu hned, ale až po splacení poslední splátky. Automobil je po dobu splácení majetkem leasingové společnosti. Pokud použijeme účelovou půjčku na auto, stáváme se majitelem vozu ihned. Jestliže však nebudeme splácet, hrozí nám zabavení našeho automobilu. Automobil je v tomto případě používán jako zástava.

U každého úvěru bychom si měli předem uvědomit zda budeme v budoucnosti finančně zvládat splácení. V úvahu je třeba vzít ztrátu zaměstnání nebo nemoc. Můžeme využít i pojištění schopnosti splácet. Dále je třeba hledět na úrokovou sazbu a celkové roční náklady na úvěr, neboli RPSN. Pokud chceme využít nebankovní sektor k půjčce, je nutné prověřit danou finanční společnost a důkladně pročíst podmínky ve smlouvě o úvěru. Rychlá půjčka, která by byla zároveň levná je na trhu cenným zbožím.

Úroková sazba RPSN

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů. RPSN zahrnuje celkové náklady úvěru, úroky, provize, poplatky pro zprostředkovatele půjčky a jiné náklady spojené s úvěrovou smlouvou vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Poskytovatelé spotřebitelských úvěru jsou povinni uvádět u své nabídky i RPSN. Nicméně existuje několik výjimek. RPSN se nemusí uvádět u úvěrů nižších než 5000 Kč nebo vyšších než 800 000 Kč a u půjček s dobou splatnosti kratší než tři měsíce.
RPSN tedy slouží jako ukazatel k porovnání jednotlivých úvěrů a má usnadnit spotřebiteli výběr nejvhodnějšího produktu.

Vedle RPSN existují ještě jiné ukazatele, které ukazují náklady na úvěr. Jedná se o koeficient navýšení nebo ukazatel úrokové sazby. Ukazatel RPSN má však mnohé výhody oproti ukazateli úrokové sazby. RPSN zohledňuje nejen platbu jistiny a úroků, ale také platbu ostatních nákladů na úvěr.

Co přesně představuje RPSN?
– poplatky za uzavření smlouvy
– poplatky za vedení účtu
– poplatky za správu úvěru
– poplatky zahrnující převod peněz na účet
– pojištění schopnosti splácet
– poplatky za posouzení žádosti o úvěr

Jestliže si chceme vzít úvěr s roční úrokovou sazbou ve výši 10 procent, nezaplatíme již zmíněných deset procent, ale více. Zde nám RPSN ukazuje skutečnou hodnotu ceny úvěru. V praxi bývá obvykle RPSN vyšší než úroková sazba o jednotky procent.
Pro zájemce o úvěr z toho jasně vyplívá, vyhledat takový úvěr kde je rozdíl mezi RPSN a úrokovou mírou co nejnižší.

Bonita

S pojmem bonita klienta se jistě setkal každý, kdo žádal v bance o úvěr.
Jednou ze základních činností banky je poskytování úvěrů, čímž vlastně zhodnocuje volné finanční prostředky. S touto činností jsou také spojena určitá rizika. Klient se může opožďovat ve splátkách nebo dokonce nesplatit úvěr celý. Toto se nazývá úvěrovým rizikem. Proti tomuto riziku se banky potřebují chránit, už jen z toho důvodu, aby jejich hospodaření bylo ziskové. Hlavním cílem banky tedy je poskytnout úvěr pouze těm žadatelům, u kterých banka shledá dosti vysokou pravděpodobnost, že klient bude schopen splácet poskytnutý úvěr.

Pojem bonita tedy znamená celkovou finanční situaci klienta, která má prokázat schopnost klienta splácet úvěr. Banky si potřebuje zjistit u každého zájemce o úvěr jeho bonitu. Následně se podle výše bonity stanoví úroková sazba. S nižší klientovou bonitou banka podstupuje vyšší riziko a naopak. Slabší bonita je pak kompenzována vyšším úrokem.

Podle jakých kritérií je bonita zjišťována?
Banka posuzuje osobní údaje, zejména věk, pohlaví, rodinný stav klienta, vzdělání, zaměstnání, počet vyživovaných dětí apod. Dále jsou posuzovány příjmy žadatele, zda jde o příjmy ze zaměstnání nebo podnikání či jiných zdrojů. U zaměstnanců je většinou vyžadován trvalý pracovní poměr a klient nesmí být ve zkušební době.

Hlavním ukazatelem jsou pro banku příjmy, podle kterých je rozhodováno o poskytnutí či neposkytnutí úvěru. Od všech doložených příjmů je vždy odečteno životní minimum. Životní minimum je vždy stanoveno bankou individuálně, je zde zahrnut počet dětí žadatele či osoby žijící ve společné domácnosti. Dále se započítávají pravidelné výdaje jako je nájemné, různé druhy pojištění, splátky atd.

Pro stanovení bonity žadatele o úvěr je také nahlíženo do registrů dlužníků, kde je zjištěna klientova platební historie. Pokud sám žadatel osobně nesplňuje bonitu dané banky, existují další možnosti jak tuto bonitu zvýšit. Jednou možností je přizvání další osoby jako ručitele za náš závazek.

Půjčka pro začínající podnikatele

Pokud začínáte podnikat a potřebujete nutný kapitál na rozjezd, je zde půjčka pro podnikatele. Pojďme si uvést vše důležité co se této půjčky týká. Jestliže jste začínající podnikatel a nemáte dostatečnou historii, připravte se na spoustu otázek a zjišťování od bankovních i nebankovních společností. V případě žádosti u banky je nutnost, alespoň mít běžný účet. Hlavní roli u bankovních domů hraje podnikatelský plán, důkladně a dopodrobna zpracovaný. Nicméně i kvalitně zpracovaný podnikatelský plán není zárukou poskytnutí úvěru u bankovních domů. Je také obvyklé, pokud přeci jen úvěr obdržíte, ručíte svým majetkem. Další okolností, která stěžuje začínajícímu podnikateli přístup k úvěru je neschopnost doložit potřebnou dokumentaci v podobě daňového přiznání. Ačkoliv se podnikateli může dařit jeho záměr plnit, nemusí to být promítnuto v daňovém přiznání.

Jestliže se tedy rozhodnete požádat o podnikatelský úvěr, je zde poměrně stejný proces schvalování půjček, jako u standardních úvěrů. Půjčit si lze od několika tisíc až do miliónů korun. Jedná se o půjčku bezúčelnou, z čehož vyplívá možnost použití na cokoliv v rámci vaší podnikatelské činnosti. Především výši úvěru je nutné do začátku promyslet a zvážit zda budu schopen splácet i v případě, že podnikatelský projekt nepůjde přesně podle naplánovaných představ. U vyšších částek budete nejspíše ručit svým majetkem. Pro snadné vyřízení této půjčky je tedy zapotřebí mít všechny požadované dokumenty. U nebankovních společností je důležité dávat pozor na konkrétní podmínky ve smlouvách a předejít tím případným nejasnostem v budoucnosti.