Archiv pro štítek: bezpečné půjčky

Konsolidace půjček

V dnešní době je již zcela běžné, že mnoho rodin a jednotlivců splácí najednou několik úvěrů od různých poskytovatelů. Měsíční splátky se tak mohou dostat na vysokou úroveň. Pro tuto nepříjemnou situaci je na bankovním trhu produkt, který se nazývá konsolidace půjček. Při konsolidaci půjček dochází ke sloučení všech stávajících úvěrů do jednoho jediného. Zcela novým úvěrem u banky uhradíte všechny stávající úvěry a potom splácíte pouze jeden úvěr. Pokud je tedy konsolidace půjček zvolena ve správný čas, lze ušetřit díky výhodnějším podmínkám.

Proč zvolit konsolidaci půjček?

Konsolidace půjček je hlavně určená pro celkovou úsporu na splátkách a zároveň vede i ke zjednodušení a zpřehlednění půjčky. Ušetříte na transakčních nákladech, které jsou spojeny s různými úvěry. Ve výsledné podobě tak budete platit pouze jednu splátku. Splátkový kalendář a výši splátky lze při konsolidaci dojednat podle našich potřeb. Můžeme zvolit menší měsíční splátku a prodloužit tak dobu po kterou budeme nový zkonsolidovaný úvěr splácet. Nabízí se ovšem i varianta opačná, kde si zvýšíme pravidelné měsíční splátky a celková doba splácení se nám zkrátí, čímž výrazně ušetříme.

Konsolidaci půjček lze získat u některých bankovních ústavů. Jako první na trh u nás s tímto produktem přišly GE Money Bank a Komerční banka. Konsolidovat lze spotřebitelské úvěry a půjčky od splátkových společností. Tato možnost se také nabízí u úvěrů čerpaných prostřednictvím kreditních karet a kontokorentů. Šíře produktů u kterých lze provést konsolidaci se ovšem u jednotlivých bank liší. Samotné vyřízení konsolidace půjček není nijak náročné. Pokud jste doposud neměli problém se splácením dluhů, banky vám obvykle vyjdou vstříc. Pro samotnou žádost o konsolidaci půjček jsou zapotřebí osobní doklady a dokumenty vztahující se k úvěrům. Jestliže budete žádat o konsolidaci přesahující částku 1 000 000 Kč, banka požaduje ručení nemovitostí. Není však na škodu využít nástroj konsolidace půjček kalkulačka, která vám vše přesně spočítá a nemusíte mít žádné obavy.

Bonita

S pojmem bonita klienta se jistě setkal každý, kdo žádal v bance o úvěr.
Jednou ze základních činností banky je poskytování úvěrů, čímž vlastně zhodnocuje volné finanční prostředky. S touto činností jsou také spojena určitá rizika. Klient se může opožďovat ve splátkách nebo dokonce nesplatit úvěr celý. Toto se nazývá úvěrovým rizikem. Proti tomuto riziku se banky potřebují chránit, už jen z toho důvodu, aby jejich hospodaření bylo ziskové. Hlavním cílem banky tedy je poskytnout úvěr pouze těm žadatelům, u kterých banka shledá dosti vysokou pravděpodobnost, že klient bude schopen splácet poskytnutý úvěr.

Pojem bonita tedy znamená celkovou finanční situaci klienta, která má prokázat schopnost klienta splácet úvěr. Banky si potřebuje zjistit u každého zájemce o úvěr jeho bonitu. Následně se podle výše bonity stanoví úroková sazba. S nižší klientovou bonitou banka podstupuje vyšší riziko a naopak. Slabší bonita je pak kompenzována vyšším úrokem.

Podle jakých kritérií je bonita zjišťována?
Banka posuzuje osobní údaje, zejména věk, pohlaví, rodinný stav klienta, vzdělání, zaměstnání, počet vyživovaných dětí apod. Dále jsou posuzovány příjmy žadatele, zda jde o příjmy ze zaměstnání nebo podnikání či jiných zdrojů. U zaměstnanců je většinou vyžadován trvalý pracovní poměr a klient nesmí být ve zkušební době.

Hlavním ukazatelem jsou pro banku příjmy, podle kterých je rozhodováno o poskytnutí či neposkytnutí úvěru. Od všech doložených příjmů je vždy odečteno životní minimum. Životní minimum je vždy stanoveno bankou individuálně, je zde zahrnut počet dětí žadatele či osoby žijící ve společné domácnosti. Dále se započítávají pravidelné výdaje jako je nájemné, různé druhy pojištění, splátky atd.

Pro stanovení bonity žadatele o úvěr je také nahlíženo do registrů dlužníků, kde je zjištěna klientova platební historie. Pokud sám žadatel osobně nesplňuje bonitu dané banky, existují další možnosti jak tuto bonitu zvýšit. Jednou možností je přizvání další osoby jako ručitele za náš závazek.

Účelová půjčka

Účelová půjčka je druh spotřebitelského úvěru, který lze použít na přesně určený produkt nebo služby. Hlavní výhodu této půjčky je nižší úrok, než u úvěrů neúčelových. Je důležité zvážit, zda tento typ půjčky právě potřebujete ve vaší situaci. Účelovou půjčku lze sjednat u mnoha finančních institucí v České republice.

Použití účelové půjčky je tedy striktně vymezeno. Poskytnutí tohoto úvěru je podmíněné předložením dokladu nebo faktury dokazující účel čerpání půjčky. Rychlá půjčka na účet je pro banku méně rizikový, protože požadovaná částka je vyplacena oproti faktuře, přímo na účet dodavatele produktu nebo dané služby. Nižší rizikovost tohoto úvěru je zohledňována ve výši úrokové sazby. Rozdíly v úrokových sazbách a RPSN mezi jednotlivými bankami mohou být různé, některé banky vůbec účelový a neúčelový druh úvěru nerozlišují. Ve velké většině však poskytovatelé tento účelový úvěr zvýhodňují, někdy je rozdíl v řádu procent.

Mezi spotřebiteli je však více oblíbený neúčelový úvěr, hlavně z důvodu, že klient nemusí předkládat různé dokumenty ke schválení. Např. u menších stavebních prací je poměrně složité dokládat přesný účel půjčky a tak klient sáhne i po méně výhodné neúčelové půjčce.

Dalším druhem účelových půjček jsou spotřebitelské úvěry v podání splátkových společností. Prodej na splátky jsou vlastně účelové úvěry na nákup spotřebního zboží různého druhu. V porovnání s bankami je tento úvěr snadnější získat a tomu také odpovídá vyšší úroková sazba. Na druhou stranu, přestože jde o dražší variantu účelového úvěru, je mezi zákazníky velmi oblíben. Zboží si lze hned odvést a o vyřízení půjčky se postará poskytovatel.

Prověřené půjčky od soukromých osob

Půjčky od soukromých osob se staly v České republice zcela běžným jevem. S nabídkou těchto půjček se můžeme setkat na internetu, v denním tisku, dalo by se říct, že na každém rohu. Jde především o jedince, kteří mají dostatek volného finančního kapitálu a chtějí ho zhodnotit. Tyto půjčky jsou zejména určeny pro zájemce, kteří nedosáhli na úvěr u bank. Většinou nesplnili nějaké kriterium, např. nedostatečná výše příjmu, problém se splácením dluhů v minulosti apod. Soukromé osoby většinou nevyžadují žádné ručitele, doložení příjmů a nenahlížejí do registru dlužníků.

Výše poskytovaných půjček se zde pohybuje od několika tisíc do miliónů korun. Schválení probíhá velice rychle a je možné dohodnout splátkový kalendář. Na druhou stranu se zde můžeme setkat s poměrně vysokou úrokovou sazbou a následně tak RPSN. Z tohoto důvodu je důležité posouzení naší situace a zda tento typ půjčky potřebujeme. Dalším krokem by mělo být vyhledání spolehlivého poskytovatele těchto půjček. Můžeme provést průzkum na internetu nebo zjistit informace v našem okolí.

Jak již bylo zmíněno, vyřízení probíhá velice rychle a snadně. Soukromý poskytovatelé někdy požadují jako zástavu nemovitost, pokud se jedná o vyšší sumu. V některých případech je požadováno podepsání směnky. Nicméně v každém z jmenovaných případů je nutné znát konkrétní podmínky smlouvy kterou podepisujeme, zabráníme tak případným problémům v budoucnosti. Kvalitní poskytovatel půjčky by tak měl mít stanoveny jasné a přehledné podmínky půjčování. Neměl by požadovat poplatky před poskytnutím úvěru.