Archiv pro štítek: diskrétní půjčky online

Jak správně zvolit půjčku

Správná volba půjčky nám může v budoucnosti ušetřit mnoho starostí a zbytečných nákladů. Nejprve je vhodné si uvědomit kolik a na co mají finance sloužit. Na jaký účel použijeme peníze je také důležitá věc, např. mnoho účelových úvěrů je dostupných s nižší úrokovou sazbou. S tímto častým problémem se lidé chodí poradit k srovnání půjček, které vám ukáže, jaká půjčka by se k vám hodila.

Pokud tedy chceme financovat bydlení, použijeme hypoteční úvěr. V tomto případě je nejlepší se obrátit na různé banky a zjistit konkrétní podmínky, protože u hypoték se většinou jedná o velké částky a tudíž jsou kladeny na zájemce o úvěr velké nároky.
V některých případech, kdy nedostaneme celou požadovanou sumu od banky, existuje ještě možnost z nebankovního sektoru.

Jestliže uvažujeme o nákupu spotřebního zboží, můžeme využít přímo splátkových společností nebo kreditní kartu. U nákupu automobilu existují dvě možnosti financování. Jedná se o leasing a úvěr na auto. Uzavřením leasingové smlouvy se nestáváme majitelem vozu hned, ale až po splacení poslední splátky. Automobil je po dobu splácení majetkem leasingové společnosti. Pokud použijeme účelovou půjčku na auto, stáváme se majitelem vozu ihned. Jestliže však nebudeme splácet, hrozí nám zabavení našeho automobilu. Automobil je v tomto případě používán jako zástava.

U každého úvěru bychom si měli předem uvědomit zda budeme v budoucnosti finančně zvládat splácení. V úvahu je třeba vzít ztrátu zaměstnání nebo nemoc. Můžeme využít i pojištění schopnosti splácet. Dále je třeba hledět na úrokovou sazbu a celkové roční náklady na úvěr, neboli RPSN. Pokud chceme využít nebankovní sektor k půjčce, je nutné prověřit danou finanční společnost a důkladně pročíst podmínky ve smlouvě o úvěru. Rychlá půjčka, která by byla zároveň levná je na trhu cenným zbožím.

Bonita

S pojmem bonita klienta se jistě setkal každý, kdo žádal v bance o úvěr.
Jednou ze základních činností banky je poskytování úvěrů, čímž vlastně zhodnocuje volné finanční prostředky. S touto činností jsou také spojena určitá rizika. Klient se může opožďovat ve splátkách nebo dokonce nesplatit úvěr celý. Toto se nazývá úvěrovým rizikem. Proti tomuto riziku se banky potřebují chránit, už jen z toho důvodu, aby jejich hospodaření bylo ziskové. Hlavním cílem banky tedy je poskytnout úvěr pouze těm žadatelům, u kterých banka shledá dosti vysokou pravděpodobnost, že klient bude schopen splácet poskytnutý úvěr.

Pojem bonita tedy znamená celkovou finanční situaci klienta, která má prokázat schopnost klienta splácet úvěr. Banky si potřebuje zjistit u každého zájemce o úvěr jeho bonitu. Následně se podle výše bonity stanoví úroková sazba. S nižší klientovou bonitou banka podstupuje vyšší riziko a naopak. Slabší bonita je pak kompenzována vyšším úrokem.

Podle jakých kritérií je bonita zjišťována?
Banka posuzuje osobní údaje, zejména věk, pohlaví, rodinný stav klienta, vzdělání, zaměstnání, počet vyživovaných dětí apod. Dále jsou posuzovány příjmy žadatele, zda jde o příjmy ze zaměstnání nebo podnikání či jiných zdrojů. U zaměstnanců je většinou vyžadován trvalý pracovní poměr a klient nesmí být ve zkušební době.

Hlavním ukazatelem jsou pro banku příjmy, podle kterých je rozhodováno o poskytnutí či neposkytnutí úvěru. Od všech doložených příjmů je vždy odečteno životní minimum. Životní minimum je vždy stanoveno bankou individuálně, je zde zahrnut počet dětí žadatele či osoby žijící ve společné domácnosti. Dále se započítávají pravidelné výdaje jako je nájemné, různé druhy pojištění, splátky atd.

Pro stanovení bonity žadatele o úvěr je také nahlíženo do registrů dlužníků, kde je zjištěna klientova platební historie. Pokud sám žadatel osobně nesplňuje bonitu dané banky, existují další možnosti jak tuto bonitu zvýšit. Jednou možností je přizvání další osoby jako ručitele za náš závazek.

Půjčky bez prokazování příjmu

Půjčky bez prokazování příjmu jsou v dnešní době velmi vyhledávané. Jsou určené zejména pro ty osoby, které nemůžou z jakéhokoliv důvodu prokázat svůj příjem. Jedná se o maminky na mateřské dovolené nebo osoby samostatně výdělečně činné, které vzhledem k charakteru svého podnikání nemohou doložit pravidelný měsíční příjem. Najít poskytovatele této půjčky je lehké prostřednictvím internetu. Půjčku bez prokazování příjmu poskytují bankovní i nebankovní instituce. Vyřízení a schválení půjčky záleží na konkrétních podmínkách dané instituce. Nicméně již charakter této půjčky by nás měl upozornit, že poskytovatel úvěru bude chtít nějakým způsobem ochránit svoji investici a je možné, že bude požadovat jako formu záruky ručitele. Z toho vyplívá nutnost přečíst celou smlouvu o poskytnutí půjčky.

Žádost a vyřízení:

Požádat o půjčku bez prokazování příjmů lze klasický způsobem u banky nebo nebankovní společnosti. Podepisuje se smlouva mezi věřitelem a dlužníkem o poskytnutí úvěru bez prokazování příjmu. Dlužník se svým podpisem zavazuje, že splatí veškerou finanční částku kterou si půjčil. Je třeba dávat pozor na konkrétní smlouvu, zjistit zda se platí penále v případě nedodržení termínu splátky a zjistit udané RPSN.

Výhody a nevýhody:

Mezi základní nevýhody lze zahrnout vysoké úvěry, které jsou spojeny s tímto druhem půjček. Při žádosti o vyšší částku je zde požadavek banky na ručitele. K výhodám lze přičíst snadnou a rychlou dostupnost půjčky. Každopádně by měl zájemce o půjčku před samotným podpisem náležitě vybrat poskytovatele a poté se důkladně seznámit se smlouvou.

Online půjčky bez osobních kontaktů

Půjčky bez osobního kontaktu jsou v současné době velmi rozšířené, díky pokroku v rozšiřování internetu a telekomunikačních služeb. Online půjčky nabízí mnoho společností a tak se nám naskytuje velký výběr. Tento typ půjčky je poskytován především úvěrovými společnostmi a soukromými investory. Bankovní sektor sice také nabízí vysokou online podporu ke svým produktů, ale stále je kladen důraz na osobní jednání.

Klient, který chce online půjčku získat, jednoduše vyhledá úvěrové firmy na internetu. Poté je nutné vyplnit online formulář nebo zavolat na telefonní číslo a čekat na schválení úvěru. Schválení se většinou pohybuje v rozmezí několika hodin až dnů.
Online půjčka bez osobních kontaktů je určena hlavně pro zákazníky, kteří potřebují hotovost rychle. Většinou se jedná o malé částky, určené k překlenutí dočasného nedostatku peněz.

Při této půjčce není ověřována schopnost klienta splácet nebo se nepožaduje zajištění půjčky. Ani do registru dlužníků není nahlíženo. Po schválení půjčky jsou finanční prostředky doručeny osobně zástupcem společnosti nebo kurýrní službou. Při předání peněz je zároveň podepsána úvěrová smlouva. Úvěrová smlouva je zde velmi důležitá a každý klient by měl věnovat náležitý čas na její prostudování. Je důležité zkontrolovat úrokovou sazbu, RPSN a dobu splácení, případně další podmínky nebo výhody uvedené ve smlouvě.