Archiv pro štítek: nebankovní půjčky

ÚVĚR

Úvěr je dočasné podstoupení peněz jiné osobě za účelem pozdějšího navrácení. Poskytováním těchto úvěrových služeb se většinou zabývají banky a jiné finanční instituce. Za poskytnutí úvěru si banka účtuje úrok, jedná se vlastně o odměnu za poskytnutí dočasně volných peněz. Úrokové sazby se uvádějí nejčastěji za období jednoho roku s označením p.a. Poskytování úvěrů tak představuje pro banky velmi důležitou činnost na které profitují.

Můžeme se setkat s různými druhy úvěrů. Nejčastěji jde o spotřebitelské úvěry, které se používají na nákup různého zboží a služeb. Tyto úvěry poskytují jak banky tak nebankovní sektor. Dále existují různé formy splátkového prodeje, kde dochází k vyřízení úvěru přímo na místě prodeje. Na nákup spotřebního zboží lze také použít úvěr ve formě kreditních karet nebo kontokorentních úvěrů. Dále se můžeme setkat s účelovými úvěry, které jsou vázány na určitý druh zboží nebo služby.

Rozlišovat úvěry lze i podle poskytovatelů. Jedná se o banky a nebankovní sektor.
Banky mají pro poskytování úvěrů většinou stanoveny jednotná kritéria, kde posuzují celkovou dlužníkovu schopnost splácet dluh. Je zjišťována výše příjmu, stabilita příjmu a druh činnosti z které příjem pochází. Dále je posuzována dlužníkova platební historie, zda v minulosti neměl problémy se splácením svých dluhů, což se ověřuje v registru dlužníků. U vyšších úvěrů je posuzována možnost ručení za úvěr nemovitostí nebo ručitelem. Nebankovní sektor mohou tvořit jak finanční společnosti tak soukromé osoby. Nebankovní sektor se vyznačuje určitou benevolencí k poskytnutí úvěrů. Nejsou tak striktně vyžadována určitá potvrzení týkající se příjmu nebo registru dlužníků. Na druhou stranu zde spočívá nevýhoda ve vyšší úrokové sazbě.

Nebankovní půjčky

Nebankovní půjčky slouží zájemcům o úvěr, kteří byli z nejrůznějších důvodů odmítnuti u klasických bank. Žadatel nemusel u banky splňovat např. požadovanou výši příjmu nebo zajištění nebo měl v minulosti problém se splácením. Pokud tedy potřebujete nutně určitou částku, nebankovní půjčka je tím pravým řešením. Nutno dodat, že samotné žádosti o tento úvěr by měl předcházet kvalitní výběr nebankovní instituce. Samotný výběr nám pomůže ušetřit mnoho peněz.

Na trhu se nám nabízí opravdu velké množství firem, které poskytují úvěry. K vyřízení úvěru obvykle stačí průkaz totožnosti a žádost o půjčku. Některé společnosti nabízí půjčení menších obnosů, v řádu tisíců korun, přes internet nebo SMS zprávu. V tomto případě je vše vyřízeno online a do druhého dne jsou peníze k dispozici.

Tyto společnosti většinou nevyžadují velkou administrativu. Pro některé půjčky nepožadují doložení příjmů nebo nahlížení do registrů dlužníků. Nebankovní půjčku mohou využít OSVČ, matky na mateřské dovolené, důchodci a jiní. Nevýhodou těchto půjček jsou vyšší úroky a následně RPSN. Některé smlouvy mohou také obsahovat sankce za nedodržení termínů splátek. V případě nesplácení úvěru, je nutné připomenout, že takový stav může vést až k zabavení majetku.

Půjčky na směnku ihned

Půjčka na směnku se nejčastěji využívá k rychlému a bezproblémovému získání peněz. Půjčky na směnku spadají do nebankovního sektoru. Směnka je cenný papír, obsahující zákonem přesně stanovené údaje, který dává majiteli směnky právo vyžadovat ve stanovené lhůtě úhradu peněžní částky uvedené na směnce. Je důležité, aby směnka obsahovala všechny náležité údaje, které stanovuje zákon.

Jak již bylo uvedeno výše, hlavní výhodou půjčky na směnku je rychlost a jednoduchost poskytnutí. Tato půjčka se využívá v případě, že nám banka odmítne půjčit, ať už z jakýchkoliv důvodů. Žadatel o půjčku podepisuje kromě smlouvy o úvěru také směnku na dlužnou částku. Pokud tedy dlužník neplní své povinnosti vyplývající pro něj z podpisu směnky, je následně přistoupeno k soudnímu vymáhání dlužné sumy. Tento proces je poměrně jednoduchý, pokud směnka obsahuje veškeré náležitosti. Směnka tedy jejímu majiteli přináší snadnou vymahatelnost. Jestliže vznikne nějaký problém mezi dvěma stranami, pak stačí, aby majitel směnky uplatnil své právo prostřednictvím předložení směnky u soudu nebo u rozhodčího řízení.
Poté soud vydá platební rozkaz, dlužník pak má 3 dny na zaplacení dlužné částky. Po tomto rozhodnutí lze dluh vymáhat, např. prostřednictvím exekutora.

Podívejte se na stránky pujckysnu.cz, kde najdete přehledné srovnání půjček.

Mezi nevýhody půjčky na směnku lze zařadit vyšší úrokovou sazbu a tím pádem i RPSN. Při podpisu půjčky na směnku, je třeba dbát na text smlouvy a pečlivě pročíst všechny podmínky. Může se stát, že narazíme na nepoctivého poskytovatele tohoto úvěru, který nám do smlouvy o úvěru zakomponuje pro nás nevýhodné podmínky.
Již jen z tohoto důvodu by si měl zájemce o tento úvěr dát práci s vyhledáváním kvalitního poskytovatele.

Půjčky do 5000 Kč

Půjčky do výše 5000 Kč lze dnes sjednat u bank i nebankovních společností. U bank tato možnost existuje v podobě kontokorentu nebo pomocí kreditní karty. Toto využití u banky však předpokládá, že máte u dané banky založený účet a určitou historii. Pro zájemce kteří nesplňují tato kritéria banky se otevírá možnost u nebankovního sektoru.

Výhodou půjčky do 5000 Kč u nebankovní společnosti je rychlá dostupnost a snadný schvalovací proces. Požádat lze prostřednictvím internetového formuláře nebo stačí jediný telefonát. Není nutné prokazovat příjmy. Doba splatnosti je 14 dní až 1 měsíc.
Pokud žádáte prvně, je vám poskytnuta nejprve nižší částka, zpravidla 1000 Kč a pokud pravidelně splácíte, vzniká tím nárok na sumu až do 5000 Kč.

Pro tento druh půjčky je klíčové zvolit kvalitního poskytovatele, který má jasná pravidla pro splácení úvěru. Důležité je překontrolovat také možné penále za nedodržení termínu splátek. Smlouva o úvěru se podepisuje společně s obdržením první částky, která je doručena poštovní složenkou. Potom si lze zvolit doručování peněz přímo na účet.

Půjčka takto malé částky je většinou určena k překlenutí náhlého nedostatku peněz před výplatou. Úrok je pevně stanoven a doba splatnosti také. V případě potíží s nesplácením je možné podat žádost o odklad splátek. Tato varianta musí být ovšem podrobně popsána v úvěrové smlouvě.

Půjčky ze soukromých zdrojů

V současnosti mají zájemci o půjčky velmi snadný výběr. Ze všech stran se na nás doslova valí různé nabídky na úvěry. Jednou z variant jsou půjčky ze soukromých zdrojů. Můžeme se o nich dozvědět v novinových inzerátech, na internetu a na mnoha jiných místech. Jak je zřejmé z názvu, jedná se výhradně o nebankovní sektor. Nicméně účelem těchto půjček je nabídnou možnost jak dosáhnout na úvěr, pokud jsme odmítnuti u klasické banky. Poskytovatelé těchto půjček většinou nenahlížejí do registru dlužníků a nepožadují potvrzení výše příjmů, což je např. pro matky na mateřské dovolené a důchodce problém.

Vyřízení půjčky je velmi jednoduché, obvykle stačí podepsat dlužní úpis nebo smlouvu o poskytnutí úvěru. Klient by měl zvážit předem, zda tuto půjčku vůbec potřebuje a bude ji schopen v budoucnu splácet. Pokud je tedy jisté, že zvolíme finanční částku v takové výší, kterou budeme moci bezproblémově splácet, otvírá se nám mnoho výhod. Půjčka není účelově vázána, lze tedy použít na cokoliv. Většinou nemusíme mít zástavu, ani ručitele. Je možné domluvit individuální splátkový kalendář a není nutné nahlížení do registrů. Je nutné uvést i tu skutečnost, že za toto lehké zařízení úvěru zaplatíme zpravidla vyšší úrokovou sazbou a RPSN. Vyšší úroková sazba obvykle vyvažuje riziko, které podstupuje poskytovatel půjčky.

Na druhou stranu je důležité zvolit prověřeného a seriózního poskytovatele. Můžeme využít reference mezi přáteli nebo na internetu. U této půjčky by neměl být vyžadován předem jakýkoliv poplatek a podmínky ve smlouvě by měly být jasné a zřetelné.