Archiv pro štítek: půjčky a úvěry bez poplatků

ÚVĚR

Úvěr je dočasné podstoupení peněz jiné osobě za účelem pozdějšího navrácení. Poskytováním těchto úvěrových služeb se většinou zabývají banky a jiné finanční instituce. Za poskytnutí úvěru si banka účtuje úrok, jedná se vlastně o odměnu za poskytnutí dočasně volných peněz. Úrokové sazby se uvádějí nejčastěji za období jednoho roku s označením p.a. Poskytování úvěrů tak představuje pro banky velmi důležitou činnost na které profitují.

Můžeme se setkat s různými druhy úvěrů. Nejčastěji jde o spotřebitelské úvěry, které se používají na nákup různého zboží a služeb. Tyto úvěry poskytují jak banky tak nebankovní sektor. Dále existují různé formy splátkového prodeje, kde dochází k vyřízení úvěru přímo na místě prodeje. Na nákup spotřebního zboží lze také použít úvěr ve formě kreditních karet nebo kontokorentních úvěrů. Dále se můžeme setkat s účelovými úvěry, které jsou vázány na určitý druh zboží nebo služby.

Rozlišovat úvěry lze i podle poskytovatelů. Jedná se o banky a nebankovní sektor.
Banky mají pro poskytování úvěrů většinou stanoveny jednotná kritéria, kde posuzují celkovou dlužníkovu schopnost splácet dluh. Je zjišťována výše příjmu, stabilita příjmu a druh činnosti z které příjem pochází. Dále je posuzována dlužníkova platební historie, zda v minulosti neměl problémy se splácením svých dluhů, což se ověřuje v registru dlužníků. U vyšších úvěrů je posuzována možnost ručení za úvěr nemovitostí nebo ručitelem. Nebankovní sektor mohou tvořit jak finanční společnosti tak soukromé osoby. Nebankovní sektor se vyznačuje určitou benevolencí k poskytnutí úvěrů. Nejsou tak striktně vyžadována určitá potvrzení týkající se příjmu nebo registru dlužníků. Na druhou stranu zde spočívá nevýhoda ve vyšší úrokové sazbě.

Směnka

Směnka je cenný papír, který je využíván jako platební nebo zajišťovací nástroj. Směnka musí obsahovat ze zákona přesně stanovené údaje. Směnka je tedy cenný papír, který dává svému majiteli právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku.
V České republice je směnka běžně využívána jako jednoduchý způsob, jak rychle získat úvěr. Směnky jsou používány běžně také mezi podnikateli, bankami i soukromými osobami.

Dlužník se tedy podpisem směnky zavazuje zaplatit uvedenou částku v dohodnutý čas. Směnku může majitel prodat třetí osobě, čímž vlastně směnka nahrazuje hotové peníze. Lze s ní hradit jiné služby nebo produkty. Dlužníkovi zůstává právo zaplatit stanovenou částku novému majiteli směnky.

Jaké existují typy směnek?

Směnky dělíme na směnky vlastní a směnky cizí. Směnka vlastní – představuje takový druh cenného papíru kde se osoba, která směnku vystavuje, bezpodmínečně zaváže splatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu v udaný čas.
Směnka cizí je vystavena také dlužníkem. Dlužník se ovšem nezavazuje sám splatit peníze, ale provedení platby přikazuje třetí osobě.

Hlavní výhodou směnek je jejich snadná vymahatelnost soudní cestou. Žalobce tedy vůbec nemusí prokazovat vznik dluhu, stačí předložit originál směnky a pomocí osobních dokladů se prokázat jako její majitel. Nicméně je třeba si dávat pozor na formální správnost směnek. Veškeré náležitosti směnky musí splňovat kritéria stanovené zákonem. Pokud si budeme někdy v budoucnu brát půjčku na směnku, jistě oceníme rychlost a dostupnost, na druhou stranu však musíme počítat s vyšší úrokovou sazbou.

Účelová půjčka

Účelová půjčka je druh spotřebitelského úvěru, který lze použít na přesně určený produkt nebo služby. Hlavní výhodu této půjčky je nižší úrok, než u úvěrů neúčelových. Je důležité zvážit, zda tento typ půjčky právě potřebujete ve vaší situaci. Účelovou půjčku lze sjednat u mnoha finančních institucí v České republice.

Použití účelové půjčky je tedy striktně vymezeno. Poskytnutí tohoto úvěru je podmíněné předložením dokladu nebo faktury dokazující účel čerpání půjčky. Rychlá půjčka na účet je pro banku méně rizikový, protože požadovaná částka je vyplacena oproti faktuře, přímo na účet dodavatele produktu nebo dané služby. Nižší rizikovost tohoto úvěru je zohledňována ve výši úrokové sazby. Rozdíly v úrokových sazbách a RPSN mezi jednotlivými bankami mohou být různé, některé banky vůbec účelový a neúčelový druh úvěru nerozlišují. Ve velké většině však poskytovatelé tento účelový úvěr zvýhodňují, někdy je rozdíl v řádu procent.

Mezi spotřebiteli je však více oblíbený neúčelový úvěr, hlavně z důvodu, že klient nemusí předkládat různé dokumenty ke schválení. Např. u menších stavebních prací je poměrně složité dokládat přesný účel půjčky a tak klient sáhne i po méně výhodné neúčelové půjčce.

Dalším druhem účelových půjček jsou spotřebitelské úvěry v podání splátkových společností. Prodej na splátky jsou vlastně účelové úvěry na nákup spotřebního zboží různého druhu. V porovnání s bankami je tento úvěr snadnější získat a tomu také odpovídá vyšší úroková sazba. Na druhou stranu, přestože jde o dražší variantu účelového úvěru, je mezi zákazníky velmi oblíben. Zboží si lze hned odvést a o vyřízení půjčky se postará poskytovatel.

Schvalování půjček bez registru a poplatku ihned

Společnosti, které nabízejí tento typ půjčky, nezkoumají vaší konkrétní finanční situaci nahlížením do registrů. Mnohdy se stává, že je klient odmítnut u klasické banky při žádosti o půjčku. Banka může uvést jako důvod nedostatečnou bonitu klienta a nebo zápis v registru. Zde je nutno uvést, že i zápis v registru nemusí vždy nutně znamenat, že daná osoba nesplácí své závazky. Zápis může vzniknout např. tím, že se klient opozdí o několik dní se splátkou.

Půjčky bez registru a poplatků nabízejí především nebankovní instituce. Důležitá je především výše RPSN. Dalším ukazatelem serióznosti poskytovatele půjčky je nevybírání poplatků za půjčku předem. Tato půjčka je poskytována osobám se špatnou bonitou. Jsou poskytovány i menší částky než u banky, klient si tak může půjčit takovou výši půjčky, která přesně vyhovuje jeho požadavkům.

Výhodou této půjčky je rychlý schvalovací proces, na rozdíl od banky, která má vlastní interní schvalovací mechanismus. Proces schválení je rychlý, protože se nenahlíží do registru dlužníků, v případě, že je registr kontrolován, není na zápisy v něm brán ohled. Mnohdy jsou peníze poskytnuty hned druhý den, nebo většinou do tří dnů. Požádat o tuto půjčku můžeme telefonicky, online na internetu.

Nevýhodou této půjčky je obvykle vyšší úroková sazba, poskytovatel si tím kompenzuje riziko spojené s možností nesplacení půjčky. Před samotnou žádostí o půjčku by si klient měl vyhledat vhodné poskytovatele těchto typů půjček a porovnat smluvní podmínky. Půjčky bez registru a poplatku jsou vhodné především k půjčování menších částek, které nám pomáhají překlenout dočasný nedostatek finančních prostředků. Využít je mohou důchodci, maminky na mateřské dovolené nebo osoby samostatně výdělečně činné.