Archiv pro štítek: půjčky do 50000

ÚVĚR

Úvěr je dočasné podstoupení peněz jiné osobě za účelem pozdějšího navrácení. Poskytováním těchto úvěrových služeb se většinou zabývají banky a jiné finanční instituce. Za poskytnutí úvěru si banka účtuje úrok, jedná se vlastně o odměnu za poskytnutí dočasně volných peněz. Úrokové sazby se uvádějí nejčastěji za období jednoho roku s označením p.a. Poskytování úvěrů tak představuje pro banky velmi důležitou činnost na které profitují.

Můžeme se setkat s různými druhy úvěrů. Nejčastěji jde o spotřebitelské úvěry, které se používají na nákup různého zboží a služeb. Tyto úvěry poskytují jak banky tak nebankovní sektor. Dále existují různé formy splátkového prodeje, kde dochází k vyřízení úvěru přímo na místě prodeje. Na nákup spotřebního zboží lze také použít úvěr ve formě kreditních karet nebo kontokorentních úvěrů. Dále se můžeme setkat s účelovými úvěry, které jsou vázány na určitý druh zboží nebo služby.

Rozlišovat úvěry lze i podle poskytovatelů. Jedná se o banky a nebankovní sektor.
Banky mají pro poskytování úvěrů většinou stanoveny jednotná kritéria, kde posuzují celkovou dlužníkovu schopnost splácet dluh. Je zjišťována výše příjmu, stabilita příjmu a druh činnosti z které příjem pochází. Dále je posuzována dlužníkova platební historie, zda v minulosti neměl problémy se splácením svých dluhů, což se ověřuje v registru dlužníků. U vyšších úvěrů je posuzována možnost ručení za úvěr nemovitostí nebo ručitelem. Nebankovní sektor mohou tvořit jak finanční společnosti tak soukromé osoby. Nebankovní sektor se vyznačuje určitou benevolencí k poskytnutí úvěrů. Nejsou tak striktně vyžadována určitá potvrzení týkající se příjmu nebo registru dlužníků. Na druhou stranu zde spočívá nevýhoda ve vyšší úrokové sazbě.

Úroková sazba RPSN

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů. RPSN zahrnuje celkové náklady úvěru, úroky, provize, poplatky pro zprostředkovatele půjčky a jiné náklady spojené s úvěrovou smlouvou vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Poskytovatelé spotřebitelských úvěru jsou povinni uvádět u své nabídky i RPSN. Nicméně existuje několik výjimek. RPSN se nemusí uvádět u úvěrů nižších než 5000 Kč nebo vyšších než 800 000 Kč a u půjček s dobou splatnosti kratší než tři měsíce.
RPSN tedy slouží jako ukazatel k porovnání jednotlivých úvěrů a má usnadnit spotřebiteli výběr nejvhodnějšího produktu.

Vedle RPSN existují ještě jiné ukazatele, které ukazují náklady na úvěr. Jedná se o koeficient navýšení nebo ukazatel úrokové sazby. Ukazatel RPSN má však mnohé výhody oproti ukazateli úrokové sazby. RPSN zohledňuje nejen platbu jistiny a úroků, ale také platbu ostatních nákladů na úvěr.

Co přesně představuje RPSN?
– poplatky za uzavření smlouvy
– poplatky za vedení účtu
– poplatky za správu úvěru
– poplatky zahrnující převod peněz na účet
– pojištění schopnosti splácet
– poplatky za posouzení žádosti o úvěr

Jestliže si chceme vzít úvěr s roční úrokovou sazbou ve výši 10 procent, nezaplatíme již zmíněných deset procent, ale více. Zde nám RPSN ukazuje skutečnou hodnotu ceny úvěru. V praxi bývá obvykle RPSN vyšší než úroková sazba o jednotky procent.
Pro zájemce o úvěr z toho jasně vyplívá, vyhledat takový úvěr kde je rozdíl mezi RPSN a úrokovou mírou co nejnižší.

Půjčka bez úroků

Půjčka bez úroku obvykle znamená pevně stanovenou částku, či půjčku se kterou je spojen poplatek. Tato půjčka se používá zejména u nižších částek nebo u půjček na směnku. U půjčky bez úroků, žadatel zaplatí předem stanovený poplatek, který je vypočítán podle velikosti a doby splatnosti půjčky. Nejčastěji se s touto formou půjčky setkáváme v podobě produktu rychlá SMS půjčka.

Vyřízení:

Vyřízení půjčky bez úroků probíhá stejným způsobem jako u klasických půjček.
Nejdříve je sepsána smlouva o poskytnutí úvěru a po schválení je částka vyplacena.
S tímto druhem úvěru se můžeme nejčastěji setkat v nebankovní sféře. Mezi hlavní výhody této půjčky lze pokládat transparentnost úvěru od samého začátku. Klient předem zná jaký poplatek a celkovou částku vrátí zpět. Odpadá tak počítání úrokové sazby a RPSN. Nevýhodou této půjčky je prakticky nemožnost porovnat tuto variantu s běžně úročenou půjčkou.

Nicméně jako většinu úvěrů, lze dneska i půjčku bez úroku získat snadno prostřednictvím internetové žádosti. U této půjčky neplatíte žádné poplatky předem a díky pevně stanovené částce kterou vrátíte, jste hned od začátku schvalovacího procesu jasně obeznámen s každou podmínkou půjčky. Když už se rozhodnete, že sms půjčka ihned je skutečně ta pravá půjčka pro vaší situaci, stačí pouze napsat zprávu v příslušném tvaru a pak už jen čekat na potvrzení. Ještě je třeba podotknout, že velmi důležitou věcí je zajištění kvalitního a trhem ověřeného poskytovatele úvěrů.

Půjčky bez prokazování příjmu

Půjčky bez prokazování příjmu jsou v dnešní době velmi vyhledávané. Jsou určené zejména pro ty osoby, které nemůžou z jakéhokoliv důvodu prokázat svůj příjem. Jedná se o maminky na mateřské dovolené nebo osoby samostatně výdělečně činné, které vzhledem k charakteru svého podnikání nemohou doložit pravidelný měsíční příjem. Najít poskytovatele této půjčky je lehké prostřednictvím internetu. Půjčku bez prokazování příjmu poskytují bankovní i nebankovní instituce. Vyřízení a schválení půjčky záleží na konkrétních podmínkách dané instituce. Nicméně již charakter této půjčky by nás měl upozornit, že poskytovatel úvěru bude chtít nějakým způsobem ochránit svoji investici a je možné, že bude požadovat jako formu záruky ručitele. Z toho vyplívá nutnost přečíst celou smlouvu o poskytnutí půjčky.

Žádost a vyřízení:

Požádat o půjčku bez prokazování příjmů lze klasický způsobem u banky nebo nebankovní společnosti. Podepisuje se smlouva mezi věřitelem a dlužníkem o poskytnutí úvěru bez prokazování příjmu. Dlužník se svým podpisem zavazuje, že splatí veškerou finanční částku kterou si půjčil. Je třeba dávat pozor na konkrétní smlouvu, zjistit zda se platí penále v případě nedodržení termínu splátky a zjistit udané RPSN.

Výhody a nevýhody:

Mezi základní nevýhody lze zahrnout vysoké úvěry, které jsou spojeny s tímto druhem půjček. Při žádosti o vyšší částku je zde požadavek banky na ručitele. K výhodám lze přičíst snadnou a rychlou dostupnost půjčky. Každopádně by měl zájemce o půjčku před samotným podpisem náležitě vybrat poskytovatele a poté se důkladně seznámit se smlouvou.