Archiv pro štítek: Registr dlužníků SOLUS

Směnka

Směnka je cenný papír, který je využíván jako platební nebo zajišťovací nástroj. Směnka musí obsahovat ze zákona přesně stanovené údaje. Směnka je tedy cenný papír, který dává svému majiteli právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku.
V České republice je směnka běžně využívána jako jednoduchý způsob, jak rychle získat úvěr. Směnky jsou používány běžně také mezi podnikateli, bankami i soukromými osobami.

Dlužník se tedy podpisem směnky zavazuje zaplatit uvedenou částku v dohodnutý čas. Směnku může majitel prodat třetí osobě, čímž vlastně směnka nahrazuje hotové peníze. Lze s ní hradit jiné služby nebo produkty. Dlužníkovi zůstává právo zaplatit stanovenou částku novému majiteli směnky.

Jaké existují typy směnek?

Směnky dělíme na směnky vlastní a směnky cizí. Směnka vlastní – představuje takový druh cenného papíru kde se osoba, která směnku vystavuje, bezpodmínečně zaváže splatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu v udaný čas.
Směnka cizí je vystavena také dlužníkem. Dlužník se ovšem nezavazuje sám splatit peníze, ale provedení platby přikazuje třetí osobě.

Hlavní výhodou směnek je jejich snadná vymahatelnost soudní cestou. Žalobce tedy vůbec nemusí prokazovat vznik dluhu, stačí předložit originál směnky a pomocí osobních dokladů se prokázat jako její majitel. Nicméně je třeba si dávat pozor na formální správnost směnek. Veškeré náležitosti směnky musí splňovat kritéria stanovené zákonem. Pokud si budeme někdy v budoucnu brát půjčku na směnku, jistě oceníme rychlost a dostupnost, na druhou stranu však musíme počítat s vyšší úrokovou sazbou.

Registr dlužníků

Registr dlužníků je databáze, která registruje osoby a organizace, které jsou ve skluzu se splácením svých závazků. v současné době existuje v České republice několik registrů dlužníků, kromě bankovního je nejčastěji používaným registr dlužníků zájmového sdružení SOLUS. Tento registr byl založen roku 1999 a členy jsou úvěrové společnosti, banky a leasingové firmy. Registr je dostupný online a je tedy využíván při rozhodování určité společnosti, zda poskytnout klientovi příslušné finanční služby. Může jít o spotřebitelský úvěr, smlouvu s telefonním operátorem a mnoho jiných služeb. Firma, kde si chce zájemce zažádat o úvěr, má ihned informace o jeho historii, např. pokud se klient opozdil se splátkou. Ovšem i když klient všechny své závazky vyrovná, zůstává v registru další tři roky a poté je vymazán.

Obecnou činností registrů dlužníků tedy je získávání informací od věřitelů a předávání těchto informací dalším věřitelům. Registr dlužníků tak usnadňuje činnost bankám v tom smyslu, že pokud žadatel nezíská úvěr v jedné bance, z důvodu neplacení svých závazků, přejde ke konkurenci a tam na půjčku dosáhne. Takovýmto způsobem fungují registry po celém světě. V registrech dlužníků jsou tedy sdíleny úvěrové informace od velkých finančních institucí, což jim dává následně právo čerpat z těchto registrů. Do registru dlužníků nejsou většinou zapojeni drobní poskytovatelé úvěrů, z čehož vyplívá snadnější získání úvěru u těchto subjektů.

V České republice existují následující registry:

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Registr Solus

Centrální registr úvěrů (CRÚ)

Na závěr je třeba upozornit na existenci mnoha jiných registrů dlužníků, které však nejsou oficiálními v České republice. Činnost těchto registrů je u nás dosti kontroverzní a zájemci o výpis z těchto registrů by měli být velice opatrní.

Registr půjček – černá listina

Registr půjček neboli černá listina. Jde o různé seznamy na internetu, kde se vyskytují nepoctivé firmy poskytující půjčky, ale i dlužníci. Takovéto registry jsou velmi důležité při volbě poskytovatele půjčky, nicméně ne všechny registry na internetu poskytují úplně pravdivé informace. Poskytovatelé nebo příjemci půjček se mohou vyjádřit na webu o svých zkušenostech s konkrétními poskytovateli půjček.
jedná se zejména o nebankovní společnosti a různé finanční společnosti.

Přes všechny problémy, které tyto registry provází, stávají se důležitým nástrojem při výběru půjčky. Hlavně následné diskuse a zkušenosti uživatelů jsou velký přínosem pro lidi neznalé této problematiky. Je tedy jasné, že tyto informace můžeme použít při vyhledání vhodného poskytovatele půjček. Mezi nejčastější prohřešky nepoctivých firem patří vybírání poplatků před poskytnutím úvěru a následně firma přestane komunikovat a půjčku vůbec neposkytne. Dále se jedná o různá ustanovení ve smlouvě o úvěr. Tyto ustanovení většinou obsahují velké sankční poplatky za nedodržení termínu splátek. Můžeme se také setkat s ustanovením rozhodčí doložky. Jedná se o zvláštní doložku ve smlouvě, která stanovuje pravomoc rozhodců k rozhodování případných sporů z takové smlouvy vzniklých. Pro účastníky smlouvy to přináší rychlé řešení, avšak většinou namířené proti dlužníkovi. Toto opatření může vést k rychlému rozhodnutí o exekuci a zabavení majetku.

Volba úvěru tedy závisí hlavně na výběru ověřeného poskytovatele. Smlouva o úvěru či jiný dokument by měl být vždy jasný a srozumitelný pro obě strany.