ÚVĚR

Úvěr je dočasné podstoupení peněz jiné osobě za účelem pozdějšího navrácení. Poskytováním těchto úvěrových služeb se většinou zabývají banky a jiné finanční instituce. Za poskytnutí úvěru si banka účtuje úrok, jedná se vlastně o odměnu za poskytnutí dočasně volných peněz. Úrokové sazby se uvádějí nejčastěji za období jednoho roku s označením p.a. Poskytování úvěrů tak představuje pro banky velmi důležitou činnost na které profitují.

Můžeme se setkat s různými druhy úvěrů. Nejčastěji jde o spotřebitelské úvěry, které se používají na nákup různého zboží a služeb. Tyto úvěry poskytují jak banky tak nebankovní sektor. Dále existují různé formy splátkového prodeje, kde dochází k vyřízení úvěru přímo na místě prodeje. Na nákup spotřebního zboží lze také použít úvěr ve formě kreditních karet nebo kontokorentních úvěrů. Dále se můžeme setkat s účelovými úvěry, které jsou vázány na určitý druh zboží nebo služby.

Rozlišovat úvěry lze i podle poskytovatelů. Jedná se o banky a nebankovní sektor.
Banky mají pro poskytování úvěrů většinou stanoveny jednotná kritéria, kde posuzují celkovou dlužníkovu schopnost splácet dluh. Je zjišťována výše příjmu, stabilita příjmu a druh činnosti z které příjem pochází. Dále je posuzována dlužníkova platební historie, zda v minulosti neměl problémy se splácením svých dluhů, což se ověřuje v registru dlužníků. U vyšších úvěrů je posuzována možnost ručení za úvěr nemovitostí nebo ručitelem. Nebankovní sektor mohou tvořit jak finanční společnosti tak soukromé osoby. Nebankovní sektor se vyznačuje určitou benevolencí k poskytnutí úvěrů. Nejsou tak striktně vyžadována určitá potvrzení týkající se příjmu nebo registru dlužníků. Na druhou stranu zde spočívá nevýhoda ve vyšší úrokové sazbě.